CCNA: Introduction to Networks

 

Úvodný kurz do problematiky počítačových sietí. Ak ste úplný začiatočník a máte záujem budovať svoju kariéru v tejto oblasti, tak tento kurz je správnou voľbou. Od účastníka sa očakáva záujem naštudovať si základný pojmový aparát, zoznámiť sa so sieťovými zariadeniami a ich základnou konfiguráciou. Kurz je kombináciou samoštúdia a účasti na osobných (dištančných) stretnutiach s akreditovaným lektorom.

Obsahová náplň kurzu:

 • Ako vybudovať jednoduché LAN siete, realizovať základnú konfiguráciu smerovačov a prepínačov, implementovať schémy adresovania IPv4 a IPv6.
 • Konfigurácia smerovačov, prepínačov a koncových zariadenií tak, aby poskytovali prístup k miestnym a vzdialeným sieťovým zdrojom a umožňovali pripojenie typu end-to-end medzi vzdialenými zariadeniami.
 • Rozvíjať technické myslenie a zručnosti pri riešení problémov pomocou reálnych zariadení v laboratóriu a simulátora Cisco Packet Tracer.
 • Konfigurácia a riešenie problémov s pripojením v malej sieti pomocou osvedčených postupov zabezpečenia.

 

Online výučba:

7 x 4 hod.

Prezenčná výučba:

3 x 8 hod. + 1 x 4 hod.

Organizácia kurzu

 

Číslo stretnutia Témy prezentácií Prebrané moduly Témy praktických cvičení
1. Úvod do sieti Ch1, Ch2 Režimy IOS, Základná konfigurácia zariadení
2. Protokoly a modely, Fyzická vrstva, Datalinková vrstva, Ethernet Ch3-Ch7 Pozorovanie L2 rámcov
3. Sieťová vrstva, ARP Ch8-Ch10 Základná konfigurácia smerovačov, ARP
4. IPv4/IPv6 adresácia + podsieťovanie Ch11, Ch12 Úlohy na podsieťovanie
5. Protokol ICMP, Transportná vrstva, Aplikačná vrstva Ch13-Ch15 Ping, Traceroute, Pozorovanie TCP/UDP/DNS
6. Základy sieťovej bezpečnosti, Vytvorenie malej siete Ch16, Ch17 Konfigurácia SSH
7. Praktický final (Základná konfigurácia), Teoretický final, Úloha na podsieťovanie

Témy teoretických prednášok

 

 • úvod do sieti,
 • protokoly a modely, fyzická vrstva, linková vrstva, Ethernet,
 • sieťová vrstva, ARP,
 • IPv4/IPv6 adresácia + podsieťovanie,
 • protokol ICMP, transportná vrstva, aplikačná vrstva,
 • základy sieťovej bezpečnosti, vytvorenie malej siete.

Témy praktických cvičení

 

 • režimy IOS, základná konfigurácia zariadení,
 • pozorovanie L2 rámcov,
 • základná konfigurácia smerovačov, ARP,
 • úlohy na podsieťovanie,
 • ping, traceroute, pozorovanie TCP/UDP/DNS,
 • konfigurácia SSH.

Spôsoby organizácie

 

 • v laboratóriu s hardvérovým vybavením (in person),
 • prostredníctvom videokonferenčného systému Webex (remote).

Spôsob ukončenia kurzu

 

 • praktická záverečná skúška (základná konfigurácia),
 • teoretická záverečná skúška,
 • úloha na podsieťovanie.