Ponuka kurzov

CCNA & CCNP kurzy

CCNA 1: Introduction to Networks

Úvodný kurz v CCNA kurikulu predstavuje architektúry, modely, protokoly a sieťové prvky, ktoré spájajú používateľov, zariadenia, aplikácie a údaje, cez Internet a naprieč modernými počítačovými sieťami – vrátane IP adresácie a základom Ethernetu. Tu odporúčame začať Vašu cestu IT sieťového špecialistu.

CCNA 2: Switching, Routing, and Wireless Essentials

Druhý kurz v CCNA kurikulu sa zameriava na technológie prepínania a operácie smerovačov, ktoré podporujú malé a stredné podnikové siete, a zahŕňa bezdrôtové lokálne siete (WLAN) a koncepty zabezpečenia.

CCNA 3: Enterprise Networking, Security, and Automation

Posledný kurz v CCNA kurikulu sa zaoberá architektúrou, bezpečnosťou a prevádzkou produkčnej siete a predstavuje nové spôsoby komunikácie sieťových inžinierov s programovateľnou infraštruktúrou.

CCNP Enterprise: Základné sieťové technológie (ENCOR)

Prvý kurz zo série CCNP Enterprise sa zoberá témami prepínania, smerovania,  bezdrôtovými sieťami a s tým súvisiacim zabezpečením, spolu s technológiami, ktoré podporujú softvérovo definované programovateľné siete. Tento kurz ideálne premosťuje Vašu cestu z CCNA kurzov na CCNP úroveň.

CCNP Enterprise: Pokročilé smerovanie (ENARSI)

Druhý kurz zo série CCNP Enterprise sa zameriava na implementáciu a riešenie problémov pokročilého smerovania a redistribúcie pre OSPF, EIGRP a BGP spolu s technológiami VPN, bezpečnosťou infraštruktúry a nástrojmi na správu požívanými v produkčných sieťach.