Ponuka kurzov

CCNA & CCNP kurzy

CCNA 1: Introduction to Networks

Úvodný kurz v CCNA kurikulu predstavuje architektúry, modely, protokoly a sieťové prvky, ktoré spájajú používateľov, zariadenia, aplikácie a údaje, cez Internet a naprieč modernými počítačovými sieťami – vrátane IP adresácie a základom Ethernetu. Tu odporúčame začať Vašu cestu IT sieťového špecialistu.

CCNA 2: Switching, Routing, and Wireless Essentials

Druhý kurz v CCNA kurikulu sa zameriava na technológie prepínania a operácie smerovačov, ktoré podporujú malé a stredné podnikové siete, a zahŕňa bezdrôtové lokálne siete (WLAN) a koncepty zabezpečenia.

CCNA 3: Enterprise Networking, Security, and Automation

Posledný kurz v CCNA kurikulu sa zaoberá architektúrou, bezpečnosťou a prevádzkou produkčnej siete a predstavuje nové spôsoby komunikácie sieťových inžinierov s programovateľnou infraštruktúrou.

CCNP Enterprise: Základné sieťové technológie (ENCOR)

Prvý kurz zo série CCNP Enterprise sa zoberá témami prepínania, smerovania,  bezdrôtovými sieťami a s tým súvisiacim zabezpečením, spolu s technológiami, ktoré podporujú softvérovo definované programovateľné siete. Tento kurz ideálne premosťuje Vašu cestu z CCNA kurzov na CCNP úroveň.

CCNP Enterprise: Pokročilé smerovanie (ENARSI)

Druhý kurz zo série CCNP Enterprise sa zameriava na implementáciu a riešenie problémov pokročilého smerovania a redistribúcie pre OSPF, EIGRP a BGP spolu s technológiami VPN, bezpečnosťou infraštruktúry a nástrojmi na správu požívanými v produkčných sieťach.

IT bezpečnosť & DevNet

Network Security

Tento kurz je úvodom do kľúčových konceptov bezpečnosti a buduje zručnosti potrebné pre konfigurovanie a správu počítačových sietí ako aj zabezpečenie integrity zariadení a dát.Umožňuje získať praktické zručnosti a kompetencie pre návrh, implementáciu a manažment bezpečnostných sieťových systémov a zabezpečenie ich integrity.

CyberOps Associate

Tento kurz sa zameriava na základné bezpečnostné koncepcie a kompetencie pre monitorovanie, detegovanie, analýzu a odozvu na bezpečnostné udalosti. Kurz popisuje detekčné techniky a postupy v súvislosti s kyberzločinom, kyberšpionážou, vnutornými hrozbami a ďalšími problémami, ktorým môžu organizácie z hľadiska kyberbezpečnosti čeliť.

DevNet Associate

Tento kurz sa zameriava na metodiky a nástroje moderného vývoja softvéru aplikovaného do IT a sieťovej prevádzky. Pokrýva komplexný pohľad na problematiku vrátane mikroslužieb, testovania, kontajnerov a DevOps, ako aj bezpečné automatizované infraštruktúry s aplikačnými programovateľnými rozhraniami (API).

Špecializované kurzy

Základy programovania v jazyku Python

Tento kurz je navrhnutý tak, aby bol ľahko zrozumiteľný pre začiatočníkov so zameraním na  zber rôznych údajov, manipulačné nástroje, logické a bitové operácie a vytváranie základných REST API.

Workshop 1: Modelovo riadené programovanie – základy

Tento workshop sa zameriava na úvod do SDN, sieťové programovanie, YANG modely, REST API, protokol RESTCONF, rotokol NETCONF.

Workshop 2: Protokol LISP

Tento workshop sa zameriava na úvod do SDN, protokol LISP a konfiguráciu funkcionalít protokolu LISP.

Workshop 3: Tvorba sieťového kontroléra (Prerekvizita Workshop 1)

Tento workshop sa zameriava na prácu vo Visual Studiu, tvorba používateľského rozhrania desktopovej aplikácie, tvorbu funkčnej časti kontroléra (C#) a mplementáciu podpory pre protokoly RESTCONF, SNMP, ICMP a strojové učenie.

Workshop 4: Modelovo riadené programovanie – integrácia systémov (Prerekvizita Workshop 1)

Tento workshop sa zameriava na prácu s aplikáciou Webex Teams, prácu s Webex Teams API, nastavenie Webhook funkcionality, nastavenie služby Ngrok, praktické úlohy na vyčítanie údajov a zmenu konfigurácie využitím RESTCONF a NETCONF protokolov.