DevNet Associate

 

Vydajte sa s nami cestu k certifikácii DevNet Associate. Získajte softvérové zručnosti potrebné na to, aby ste sa stali dôležitou súčasťou dnešných IT tímov. Dozviete sa najlepšie postupy moderných postupov vývoja softvéru, DevOps, a ako bezpečne interagovať s rozhraním API (Application Programming Interfaces) pre automatizáciu existujúcich manuálnych procesov iba pomocou niekoľkých riadkov kódu.

Obsahová náplň kurzu:

 • Precvičte si zručnosti v oblasti vývoja softvéru vrátane Pythonu, GIT a bežných dátových formátov (XML, JSON a YAML).
 • Zoznámte sa s automatizáciou infraštruktúry pomocou kódu, metodológie DevOps a mikroslužieb.
 • Nasadzujte aplikácie ako kontajnery a používajte kanály kontinuálnej integrácie/kontinuálneho nasadenia (CI/CD).
 • Rozvíjajte kritické myslenie a zručnosti pri riešení problémov pomocou simulátora Cisco Packet Tracer a virtuálnych počítačov.

 

Online výučba:

10 x 4 hod.

Prezenčná výučba:

5 x 8 hod.

Organizácia kurzu

 

Číslo stretnutia Témy prezentácií Prebrané moduly Témy praktických cvičení
1. Úvod do prostredia, Linux, Python Ch1 Inštalácia prostredia, Základy Linux a Python
2. Prostredie DevNet Developer Ch2 Zoznámenie sa s DevNet prostredím a dostupnými nástrojmi
3. Vývoj a návrh softvéru Ch3 Git, Python Unit Testy, Parsovanie XML, JSON, YAML
4. Porozumenie a práca s API Ch4 Postman a práca s REST API, Python a REST API
5. Základy počítačových sietí Ch5  
6. Nasadenie a zabezpečenie aplikácií Ch6 Bash skripting, Docker, Git + Jenkins (CI/CD pipeline)
7. Infraštruktúra a automatizácia Ch7 CSR1000v, Ansible, testovanie pyATS a Genie
8. Cisco platformy a vývoj Ch8 YANG, NETCONF, RESTCONF, Webex Teams API – python 
9. Bonus: Sieťové programovanie – Tvorba desktop aplikácie,  YANG, RESTCONF, SDN – Underlay, Overlay, LISP
10. Teoretický Final Exam (pre ukončenie kurzu nie je potrebný praktický final)

Témy teoretických prednášok

 

 • úvod do prostredia, Linux, Python,
 • prostredie DevNet Developer,
 • vývoj a návrh softvéru,
 • porozumenie a práca s API,
 • základy počítačových sietí,
 • nasadenie a zabezpečenie aplikácií,
 • infraštruktúra a automatizácia,
 • Cisco platformy a vývoj,
 • bonus: Sieťové programovanie – tvorba desktop aplikácie, YANG, RESTCONF, SDN – Underlay, Overlay, LISP.

Témy praktických cvičení

 

 • inštalácia prostredia, základy Linux a Python,
 • zoznámenie sa s DevNet prostredím a dostupnými nástrojmi,
 • Git, Python Unit Testy,
 • Parsovanie XML, JSON, YAML,
 • Postman a práca s REST API,
 • Python a REST API,
 • Bash skripting, Docker, Git + Jenkins (CI/CD pipeline),
 • CSR1000v, Ansible, testovanie pyATS a Genie,
 • YANG, NETCONF, RESTCONF,
 • Webex Teams API – python.

Spôsoby organizácie

 

 • v laboratóriu s hardvérovým vybavením (in person),
 • prostredníctvom videokonferenčného systému Webex.

Spôsob ukončenia kurzu

 

 • teoretická záverečná skúška.