Network Security

 

Predstavte si seba ako bezpečnostného profesionála s poslaním chrániť údaje vašej spoločnosti pred krádežou, poškodením alebo narušením. Potenciálne škody môžu pochádzať z rôznych zdrojov. A riziko sa môže rýchlo zmeniť na udalosť s vysokými následkami, kde budete musieť reagovať pomocou správnych znalostí. Zabezpečenie siete vás pripraví na úlohy, ako sú tieto, rozvíjaním zručností potrebných na návrh, implementáciu a podporu zabezpečenia sieťových zariadení a zabezpečenie ich integrity. Začnite budovať svoje odborné znalosti už dnes a zajtra sa staňte profesionálnym bezpečnostným profesionálom!

Obsahová náplň kurzu:

 • Hĺbšie pochopenie bezpečnosti siete.
 • Navrhnutie, implementácia a podpora zabezpečenia pre sieťové zariadenia a údaje.
 • Získajte kritické myslenie a zručnosti pri riešení problémov pomocou skutočného vybavenia a Cisco Packet Tracer.
 • Získajte zručnosti uznávané v odvetví v súlade s rámcom kybernetickej bezpečnosti Národného inštitútu pre štandardy a technológie (NIST).

 

Online výučba:

10 x 4 hod.

Prezenčná výučba:

5 x 8 hod.

Organizácia kurzu

 

Číslo stretnutia Témy prezentácií Prebrané moduly Témy praktických cvičení
1. Zabezpečenie siete, Hrozby, Riešenie hrozieb, Zabezpečenie prístupu Ch1-Ch4 SSH, Šifrovanie hesiel
2. Administratívne roly, Monitorovanie a riadenie zariadení Ch5,Ch6 Konfigurácia administratívnych rôl, AutoSecure, OSPF Auth, SNMP, NTP, Syslog
3. AAA, ACL Ch7, Ch8 AAA Auth, Inštalácia VM, Auth Radius, ACL
4. Firewall technológie, Zone-Based Policy Firewalls Ch9, Ch10 PT-konfigurácia ZPF
5. Základy a implementácia IPS, Zabezpečenie koncových zariadení Ch11 – Ch13 SPAN
6. Zabezpečenie L2 vrstvy, Služby pre šifrovanie Ch14, Ch15 STP, Port-Security, Šifrovanie a dešifrovanie textu
7. Overenie integrity a pôvodu, PKI Ch16, Ch17 OpenSSL – Tvorba Hash, šifrovanie a dešifrovanie, Kontrola certifikátu
8. VPN, IPSec Ch18, Ch19 Konfigurácia IPSec Site-to-Site VNP cez CLI 
9. Úvod a konfigurácia Cisco ASA Firewall Ch20-Ch22 Konfigurácia ASA Firewallu cez CLI a ASDM
10. Teoretický Final Exam (pre ukončenie kurzu nie je potrebný praktický final)

Témy teoretických prednášok

 

 • zabezpečenie siete, hrozby, riešenie hrozieb, zabezpečenie prístupu Windows OS, Linux OS,
 • administratívne roly, monitorovanie a riadenie zariadení,
 • AAA, ACL,
 • firewall technológie, Zone-Based Policy Firewalls,
 • základy a implementácia IPS, Zabezpečenie koncových zariadení,
 • zabezpečenie L2 vrstvy, Služby pre šifrovanie,
 • overenie integrity a pôvodu, PKI,
 • VPN, IPSec,
 • úvod a konfigurácia Cisco ASA Firewall.

Témy praktických cvičení

 

 • SSH, Šifrovanie hesiel,
 • konfigurácia administratívnych rôl, AutoSecure, OSPF Auth, SNMP, NTP, Syslog,
 • AAA Auth, Inštalácia VM, Auth Radius, ACL,
 • PT-konfigurácia ZPF,
 • SPAN,
 • STP, Port-Security, Šifrovanie a dešifrovanie textu,
 • OpenSSL – Tvorba Hash, šifrovanie a dešifrovanie, Kontrola certifikátu,
 • konfigurácia IPSec Site-to-Site VNP cez CLI,
 • konfigurácia ASA Firewallu cez CLI a ASDM.

Spôsoby organizácie

 

 • v laboratóriu s hardvérovým vybavením (in person),
 • prostredníctvom videokonferenčného systému Webex.

Spôsob ukončenia kurzu

 

 • teoretická záverečná skúška.