Ponuka kurzov

IT bezpečnosť & DevNet

Network Security

Tento kurz je úvodom do kľúčových konceptov bezpečnosti a buduje zručnosti potrebné pre konfigurovanie a správu počítačových sietí ako aj zabezpečenie integrity zariadení a dát.Umožňuje získať praktické zručnosti a kompetencie pre návrh, implementáciu a manažment bezpečnostných sieťových systémov a zabezpečenie ich integrity.

CyberOps Associate

Tento kurz sa zameriava na základné bezpečnostné koncepcie a kompetencie pre monitorovanie, detegovanie, analýzu a odozvu na bezpečnostné udalosti. Kurz popisuje detekčné techniky a postupy v súvislosti s kyberzločinom, kyberšpionážou, vnutornými hrozbami a ďalšími problémami, ktorým môžu organizácie z hľadiska kyberbezpečnosti čeliť.

DevNet Associate

Tento kurz sa zameriava na metodiky a nástroje moderného vývoja softvéru aplikovaného do IT a sieťovej prevádzky. Pokrýva komplexný pohľad na problematiku vrátane mikroslužieb, testovania, kontajnerov a DevOps, ako aj bezpečné automatizované infraštruktúry s aplikačnými programovateľnými rozhraniami (API).

Špecializované kurzy

Základy programovania v jazyku Python

Tento kurz je navrhnutý tak, aby bol ľahko zrozumiteľný pre začiatočníkov so zameraním na  zber rôznych údajov, manipulačné nástroje, logické a bitové operácie a vytváranie základných REST API.

Workshop 1: Modelovo riadené programovanie – základy

Tento workshop sa zameriava na úvod do SDN, sieťové programovanie, YANG modely, REST API, protokol RESTCONF, rotokol NETCONF.

Workshop 2: Protokol LISP

Tento workshop sa zameriava na úvod do SDN, protokol LISP a konfiguráciu funkcionalít protokolu LISP.

Workshop 3: Tvorba sieťového kontroléra (Prerekvizita Workshop 1)

Tento workshop sa zameriava na prácu vo Visual Studiu, tvorba používateľského rozhrania desktopovej aplikácie, tvorbu funkčnej časti kontroléra (C#) a mplementáciu podpory pre protokoly RESTCONF, SNMP, ICMP a strojové učenie.

Workshop 4: Modelovo riadené programovanie – integrácia systémov (Prerekvizita Workshop 1)

Tento workshop sa zameriava na prácu s aplikáciou Webex Teams, prácu s Webex Teams API, nastavenie Webhook funkcionality, nastavenie služby Ngrok, praktické úlohy na vyčítanie údajov a zmenu konfigurácie využitím RESTCONF a NETCONF protokolov.