CCNA 3: Enterprise Networking, Security, and Automation

 

V poradí tretí kurz série vedúcej k CCNA certifikácií. Kurz prehĺbuje vedomosti získané v kurzoch CCNA1 a CCNA2. Zároveň sú pridané témy z oblasti dynamických smerovacích protokolov, bezpečnostných L2/L3 riešení a riešení pre aktívne monitorovanie zariadení. Novinkou je zaradenie tém programability a automatizácie.

Obsahová náplň kurzu:

 • Práca so smerovačmi a prepínačmi pomocou OSPF v sieťach typu point-to-point a multiaccess.
 • Riešenie pre zníženie hrozieb a zvýšenie bezpečnosti siete pomocou zoznamov riadenia prístupu a osvedčených postupov zabezpečenia.
 • Rozvíjanie kritického myslenia a zručností pri riešení problémov pomocou reálneho vybavenia a simulátora Cisco Packet Tracer.
 • Pochopenie virtualizácie, SDN, rozhraní API a nástrojov pre správu konfigurácie umožňujú automatizáciu siete.

 

Online výučba:

9 x 4 hod.

Prezenčná výučba:

4 x 8 hod. + 1 x 4 hod.

Organizácia kurzu

Číslo stretnutia Témy prezentácií Prebrané moduly Témy praktických cvičení
1. Protokol OSPFv2 Ch1,Ch2 Konfigurácia protokolu OSPFv2
2. Koncepty sieťovej bezpečnosti, Prístupové zoznamy Ch3, Ch4
3. Konfigurácia prístupových zoznamov, NAT pre IPv4 Ch5, Ch6 ACL, NAT
4. WAN koncepty, VPN, IPSec koncept Ch7, Ch8 Základná konfigurácia IPSec
5. Koncept kvality služieb – QoS, Network Management Ch9, Ch10 CDP, LLDP, NTP, SNMP, password recovery
6. Návrh siete, Riešenie problémov v sieťach, Virtualizácia Ch11 – Ch13 Inštalácia VM
7. Automatizácia v PC sieťach Ch14 JSON, XML, YANG, API
8. Opakovanie na praktický final: Konfigurácia komplexnej topológie
9. Praktický final, Teoretický final

Témy teoretických prednášok

 

 • protokol OSPFv2,
 • koncepty sieťovej bezpečnosti, prístupové zoznamy,
 • konfigurácia prístupových zoznamov, NAT pre IPv4,
 • WAN koncepty, VPN, IPSec koncept,
 • koncept kvality služieb – QoS, správa siete,
 • návrh siete, riešenie problémov v sieťach, virtualizácia,
 • automatizácia v PC sieťach.

Témy praktických cvičení

 

 • konfigurácia protokolu OSPFv2,
 • ACL, NAT,
 • základná konfigurácia IPSec,
 • CDP, LLDP, NTP, SNMP, obnovenie hesla,
 • inštalácia VM,
 • JSON, XML, YANG, API,
 • konfigurácia komplexnej topológie.

Spôsoby organizácie

 

 • v laboratóriu s hardvérovým vybavením (in person),
 • prostredníctvom videokonferenčného systému Webex

Spôsob ukončenia kurzu

 

 • praktická záverečná skúška (základná konfigurácia),
 • teoretická záverečná skúška.