Univerzitné tréningové centrum

 

Univerzitné tréningové centrum je moderným vzdelávacím strediskom, ktoré pôsobí na pôde Technickej univerzity v Košiciach a je tvorené lektormi Sieťovej akadémie Cisco pôsobiacej už takmer 20 rokov v Laboratóriu počítačových sietí na Katedre počítačov a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Vzdelávanie je o kvalite a tú veríme, že je možné dosiahnúť kvalitou vzdelávacích materiálov, kvalitou lektora a kvalitou vzdelávacieho prostredia.

Kvalitní lektori

Naši lektori sú špičkou v odbore počítačových sietí na Slovensku. Majú za sebou desiatky odborných publikácií a tisíce vyškolených študentov. Sú to vysokoškolskí pedagógovia a absolventi doktorandského štúdia FEI TUKE.

Kvalitné materiály

Naše vzdelávacie materiály sú založené na globálne najväčšom vzdelávacom programe v oblasti (nielen) počítačových sietí a vedú priamo k získaniu uznávaných priemyselných certifikácií. Materiály sú prístupné online.

Kvalitné laboratóriá

Naše laboratória sú špičkovo vybavenými priestormi s modernou prezentačnou technikou, ale najmä so širokou paletou špičkových sieťových zariadení pripravených na výučbu aj tých najnáročnejších kurzov.