CCNP Enterprise: Advanced Routing (ENARSI)

 

Organizácie na celom svete využívajú počítačové siete a automatizáciu s cieľom škálovať a zabezpečiť svoju sieťovú infraštruktúru a transformáciu svojich podnikov. A potrebujú odborníkov na vytváranie sietí, ktorí im s tým pomôžu.

Obsahová náplň kurzu:

 • Implementácia pokročilých technológií IPv4 a IPv6 na podporu škálovateľnej podnikovej sieťovej architektúry.
 • Konfigurácia a správa zabezpečených sietí typu site-to-site a vzdialeného prístupu pomocou technológií tunelovania.
 • Optimalizácia výkonu siete pomocou multiprotokolovej redistribúcie trasy a podmieneného presmerovania.
 • Implementácia bezpečnostných mechanizmov pre sieťovú infraštruktúru a riešte bezpečnostné hrozby.

 

Online výučba:

13 x 4 hod.

Prezenčná výučba:

6 x 8 hod. + 1 x 4 hod.

Organizácia kurzu

Číslo stretnutia Témy prezentácií Prebrané moduly Témy praktických cvičení
1. Úvod do smerovania a protokolu EIGRP Ch1, Ch2 IPv4/IPv6 statické smerovanie, Základy EIGRP
2. Pokročilé funkcie protokolu EIGRP, EIGRPv6 Ch3-Ch5 Pokročilá konfigurácia EIGPR, EIGRPv6
3. Protokol OSPFv2, OSPFv3 Ch6-Ch10 Základné OSPF, Multi-Area, Sumarizácia, Filtrovanie, OSPFv3
4.
5. Protokol BGP Ch11, Ch14 eBGP, MP-BGP, Manipulácia ciest, BGP Community
6.
7. Podmienené smerovanie, Route-Mapy Ch15 Distribučné zoznamy, Prefix-listy, PBR
8. Redistribúcia Ch16, Ch17 Redistribúcia medzi rôznymi zdrojmi smerovacích informácií
9. VRF, MPLS, MPLS L3 VPN Ch18 VRF-Lite
10. GRE, DMVPN tunely Ch19, Ch20 GRE, DMVPN
11. Nástroje pre hľadanie chýb Ch19-Ch23 PT – NetFlow
12. Opakovanie konfigurácie na komplexnej topológii
13. Praktický final, Teoretický final

Témy teoretických prednášok

 

 • úvod do smerovania a protokolu EIGRP,
 • pokročilé funkcie protokolu EIGRP, EIGRPv6,
 • protokol OSPFv2, OSPFv3,
 • protokol BGP,
 • podmienené smerovanie, route-Mapy,
 • redistribúcia,
 • VRF, MPLS, MPLS L3 VPN,
 • GRE, DMVPN tunely,
 • nástroje pre hľadanie chýb.

Témy praktických cvičení

 

 • IPv4/IPv6 statické smerovanie, základy EIGRP,
 • pokročilá konfigurácia EIGRP, EIGRPv6,
 • základné OSPF, Multi-Area, sumarizácia, filtrovanie, OSPFv3,
 • eBGP, MP-BGP, manipulácia ciest, BGP Community,
 • distribučné zoznamy, prefix-listy, PBR,
 • redistribúcia medzi rôznymi zdrojmi smerovacích informácií,
 • VRF-Lite,
 • GRE, DMVPN, PT – NetFlow,
 • konfigurácia komplexnej topológie.

Spôsoby organizácie

 

 • v laboratóriu s hardvérovým vybavením (in person),
 • prostredníctvom videokonferenčného systému Webex.

Spôsob ukončenia kurzu

 

 • praktický záverečná skúška (základná konfigurácia),
 • teoretická záverečná skúška.