PCAP: Základy programovania v jazyku Python

 

Tento kurz je navrhnutý tak, aby bol ľahko zrozumiteľný pre začiatočníkov so zameraním na zber rôznych údajov, manipulačné nástroje, logické a bitové operácie a vytváranie
základných REST API.

Účastníci sa naučia navrhovať, písať, ladiť a spúšťať programy napísané v jazyku Python.
Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce znalosti programovania. Kurz začína úplnými základmi, ktoré vás povedú krok za krokom, kým sa nestanete zručnými v riešení zložitejších problémov.

Príprava na kariéru:

 • rozvoj základných programovacích zručností,
 • príprava na certifikačnú skúšku PCEP a PCAP
 • budovanie základu pre špecializovanejšie zručnosti v oblasti sietí a vývoja softvéru.

 

Online výučba:

10 dní x 4 hodiny

Prezenčná výučba:

5 dní x 8 hodín

Témy teoretických prednášok

 

 • Úvod do Pythonu a programovania
 • Dátové typy, premenné, základné vstupnovýstupne operácie, základné operátory
 • Logické hodnoty, Podmienené vykonávanie kódu, cykly, zoznamy, spracovanie zoznamov, logické a bitové operácie
 • Funkcie, n-tice, slovníky a práca s dátami
 • Moduly, balíky a PIP
 • Reťazce, metódy pre prácu s reťazcami a zoznamami, výnimky
 • Objektovo-orientované programovanie.

Témy praktických cvičení

 

 • Inštalácia Python 3, Základná práca s IDLE
 • Práca s operátormi, cyklami a ich riadenie
 • Práca so zoznamami, viacrozmernými poľami
 • Vytváranie a používanie funkcií
 • Práca s n-ticami a slovníkmi
 • Práca s vybranými Python modulmi,
 • používanie balíkov a PIP
 • Práca s reťazcami,
 • Riadenie toku chýb využitím try-except prístupu

Spôsoby organizácie

 

 • v laboratóriu s hardvérovým vybavením (in person),
 • prostredníctvom videokonferenčného systému Webex.

Spôsob ukončenia kurzu

 

 • záverečná skúška.