CCNP Enterprise: Core Networking (ENCORE)

 

Začnite svoju cestu k získaniu certifikácie CCNP Enterprise. Kurz rozšíri vaše porozumenie sieťovej architektúry a prehĺbi vaše implementačné zručnosti požadované podnikovými sieťami. Tento prvý kurz z 2-kurzovej série CCNP Enterprise pokrýva prepínanie, smerovanie, bezdrôtové pripojenie a súvisiace bezpečnostné témy, spolu s technológiami, ktoré podporujú softvérovo definované programovateľné siete. Budete pripravení na skúšku Implementácia a prevádzka Cisco Enterprise Network Core Technologies (350-401 ENCOR), ktorá získa certifikáciu Enterprise Core Specialist. Pokračujte druhým kurzom CCNP Enterprise, ktorý vás pripraví na koncentračnú skúšku Implementácia Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI), aby ste dokončili svoju certifikáciu CCNP Enterprise.

Obsahová náplň kurzu:

 • Implementujte pokročilé technológie na podporu bezpečnej a škálovateľnej podnikovej sieťovej architektúry.
 • Nakonfigurujte podnikové siete pre vysokú dostupnosť a optimalizovaný výkon.
 • Konfigurujte a spravujte zabezpečené siete typu site-to-site, vzdialeného prístupu a bezdrôtové siete.
 • Prehĺbte svoje znalosti o virtualizácii a automatizácii siete.

 

Online výučba:

19 x 4 hod.

Prezenčná výučba:

9 x 8 hod. + 1 x 4 hod.

Organizácia kurzu

Číslo stretnutia Témy prezentácií Prebrané moduly Témy praktických cvičení
1. Preposielanie paketov Ch1 Smerovanie dát medzi VLAN – RoS/MLS
2. Protokol Spanning-Tree, MSTP Ch2-Ch4 STP, MSTP
3. Statické smerovanie, Protokol EIGRP Ch6, Ch7 Statické cesty, VRF
4. Protokol OSPFv2, OSPFv3 Ch8-Ch10 Základné OSPF, Multi-Area, Sumarizácia, Filtrovanie, OSPFv3
5.
6. Protokol BGP Ch11, Ch12 eBGP, MP-BGP, Manipulácia ciest, BGP Community
7.
8. Multicast, Kvalita služieb – QoS Ch13, Ch14
9. IP služby Ch15 NTP, HSRP, VRRP, GLBP, NAT
10. Tunely tvoriace logickú sieť Ch16 GRE, IPSec, LISP
11. Bezdrôtové technológie Ch17-21 PT – Základná konfigurácia WLC
12. Architektúra siete, Technológie, Virtualizácia Ch22, Ch23, Ch27
13. Monitorovanie siete Ch24 SNMP, Syslog, NetFlow, SPAN, IPSLA
14. Zabezpečenie prístupu do siete Ch25-Ch26 Inštalácia VM, ACL,  Local/Serverovo založená auth. AAA, CoPP
15. Automatizácia a sieťové programovanie Ch28, Ch29 Python skripty, Netmiko, NETCONF, RESTCONF
16.
17. Opakovanie konfigurácie na komplexnej topologii
18.
19. Praktický final, Teoretický final

Témy teoretických prednášok

 

 • preposielanie paketov,
 • protokol Spanning-Tree, MSTP,
 • statické smerovanie, protokol EIGRP,
 • protokol OSPFv2, OSPFv3,
 • protokol BGP,
 • multicast, kvalita služieb – QoS,
 • IP služby,
 • tunely tvoriace logickú sieť,
 • bezdrôtové technológie,
 • architektúra siete, technológie, virtualizácia,
 • monitorovanie siete,
 • zabezpečenie prístupu do siete,
 • automatizácia a sieťové programovanie.

Témy praktických cvičení

 

 • smerovanie dát medzi VLAN – RoS/MLS,
 • STP, MSTP,
 • statické cesty, VRF,
 • základné OSPF, Multi-Area,
 • OSPF sumarizácia, filtrovanie, OSPFv3,
 • eBGP, MP-BGP, Manipulácia ciest, BGP Community,
 • NTP, HSRP, VRRP, GLBP, NAT,
 • GRE, IPSec, LISP,
 • PT – základná konfigurácia WLC,
 • SNMP, Syslog, NetFlow, SPAN, IPSLA,
 • inštalácia VM, ACL, Local/Server-ovo založená auth. AAA, CoPP,
 • Python skripty, Netmiko, NETCONF, RESTCONF.

Spôsoby organizácie

 

 • v laboratóriu s hardvérovým vybavením (in person),
 • prostredníctvom videokonferenčného systému Webex.

Spôsob ukončenia kurzu

 

 • praktická záverečná skúška (základná konfigurácia),
 • teoretická záverečná skúška.