CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials

 

V poradí druhý kurz prehĺbujúci základné znalosti počítačových sietí. Je pokračovaním kurzu CCNA: Introduction to Networks. Účastník získa zručnosť v konfigurácií prepínačov, ako napr. virtuálne LAN siete, Spannning-tree, EtherChannel, základné koncepty WiFi sietí a ďalšie témy. Získate lepšiu zručnosť v konfigurácií Cisco IOS s využitím reálnych zariadení a simulátora Cisco Packte Tracer. Kurz je kombináciou samoštúdia a účasti na osobných (dištančných) stretnutiach s akreditovaným lektorom.

Obsahová náplň kurzu:

 • Konfigurujte smerovače, prepínače a bezdrôtové zariadenia a odstraňujte typické problémy VLAN, bezdrôtových LAN a inter-VLAN smerovania.
 • Konfigurácia a riešenie problémov s redundanciou v prepínanej sieti pomocou STP a EtherChannel.
 • Rozvíjajte technické myslenie a zručnosti pri riešení problémov pomocou skutočného vybavenia a Cisco Packet Tracer.
 • Dozviete sa ako realizovať dostupné a spoľahlivé siete pomocou dynamického adresovania a protokolov redundancie prvého skoku.

 

Online výučba:

9 x 4 hod.

Prezenčná výučba:

4 x 8 hod. + 1 x 4 hod.

Organizácia kurzu

Číslo stretnutia Témy prezentácií Prebrané moduly Témy praktických cvičení
1. Základná konfigurácia SW, Koncept prepínania, VLAN Ch1-Ch3 Základná konfigurácia rozhraní, VLAN, Access, Trunk
2. VLAN, Smerovanie dát medzi VLAN Ch3,Ch4 Konfigurácia komplexnejších L2 topológií
3. STP, EtherChannel Ch5, Ch6 Základná kofnigurácia STP, EtherChannel – PAgP, LACP
4. DHCPv4, DHCPv6, Koncepty redundancie brány Ch7-Ch9 Konfigurácia DHCPv4/v6
5. Základné koncepty sieťovej bezpečnosti a jej konfigurácia Ch10, Ch11 Port-Security, DHCP Snooping, DAI, PortFast, BPDU Guard
6. WLAN koncepty a konfigurácia Ch12, Ch13 Konfigurácia WiFi smerovača a WLC
7. Smerovacie koncepty, Statické smerovanie a hľadanie chýb Ch13-Ch16 Konfigurácia statických ciest
8. Opakovanie na praktický final: Konfigurácia komplexnej topológie
9. Praktický final, Teoretický final

Témy teoretických prednášok

 

 • základná konfigurácia SW, koncept prepínania, VLAN,
 • VLAN, smerovanie dát medzi VLAN,
 • STP, EtherChannel,
 • DHCPv4, DHCPv6, koncepty redundancie brány,
 • základné koncepty sieťovej bezpečnosti a jej konfigurácia,
 • WLAN koncepty a konfigurácia,
 • smerovacie koncepty, statické smerovanie a hľadanie chýb.

Témy praktických cvičení

 

 • základná konfigurácia rozhraní, VLAN, Access, Trunk,
 • konfigurácia komplexnejších L2 topológií,
 • základná kofnigurácia STP, EtherChannel – PAgP, LACP,
 • konfigurácia DHCPv4/v6,
 • Port-Security, DHCP Snooping, DAI, PortFast, BPDU Guard,
 • konfigurácia WiFi smerovača a WLC,
 • konfigurácia statických ciest a komplexnej topológie.

Spôsoby organizácie

 

 • v laboratóriu s hardvérovým vybavením (in person),
 • prostredníctvom videokonferenčného systému Webex

Spôsob ukončenia kurzu

 

 • praktická záverečná skúška,
 • teoretická záverečná skúška