CyberOps Associate

 

Odhaľovanie kyberzločinu, kyberšpionáže a iných sieťových hrozieb sú len niektoré zo vzrušujúcich úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti v každom odvetví. Naučte sa zručnosti, aby ste sa mohli pripojiť k tejto rýchlo rastúcej oblasti a využite príležitosti, ktoré sa nachádzajú v bezpečnostných operačných centrách (SOC).

V tomto kurze sa naučíte bezpečnostné koncepty, monitorovanie bezpečnosti, hostiteľskú analýzu, analýzu narušenia siete a postupy bezpečnostných politík. Tento kurz je tiež v súlade s rámcom kybernetickej bezpečnosti Národnej iniciatívy pre vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti (NICE) na podporu konzistentného komunikačného jazyka pre vzdelávanie, školenia a rozvoj pracovnej sily v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Obsahová náplň kurzu:

 • Prehĺbiť znalosti o tom, ako najlepšie odhaliť bezpečnostné incidenty a reagovať na ne.
 • Získajte praktické zručnosti pripravené na prácu v operáciách kybernetickej bezpečnosti.
 • Rozvíjajte kritické myslenie a zručnosti pri riešení problémov pomocou skutočného vybavenia a Cisco Packet Tracer.
 • Pripravte sa na Cisco Certified CyberOps Associate Certification.

 

Online výučba:

10 x 4 hod.

Prezenčná výučba:

5 x 8 hod.

Organizácia kurzu

 

Číslo stretnutia Témy prezentácií Prebrané moduly Témy praktických cvičení
1. Hrozby, Útočníci, SOC Ch1, Ch2 Inštalácia VM
2. Windows OS, Linux OS Ch3, Ch4 Windows Task Manager, PowerShell, Linux Shell
3. Sieťové protokoly a služby Ch5-Ch10 Wireshark + Nmap
4. Sieťové zariadenia a infraštruktúra Ch11, Ch12 PT-ACL
5. Utoky, zraniteľnosti a monitorovanie Ch13-Ch17 Wireshark, MySQL útok-pcap, Linux Log
6. Ochrana a kontrola prístupu (AAA) Ch18-Ch20  
7. Kryptografia, Ochrana koncových zariadení Ch21-Ch23 Hash-SHA256, Šifrovanie/Dešifrovanie-OpenSSL
8. Sieťové dáta, technológie a protokoly Ch24-Ch25 PT-Netflow, Logging
9. Vyhodnocovanie hlásení, Práca s dátami, Analýza incidentov Ch26-Ch28 Snort/FW pravidlá, ELK, Sguil
10. Teoretický Final Exam (pre ukončenie kurzu netreba praktický final)

Témy teoretických prednášok

 

 • hrozby, útočníci, SOC,
 • Windows OS, Linux OS
 • sieťové protokoly a služby,
 • sieťové zariadenia a infraštruktúra,
 • útoky, zraniteľnosti a monitorovanie,
 • ochrana a kontrola prístupu (AAA),
 • kryptografia, ochrana koncových zariadení,
 • sieťové dáta, technológie a protokoly,
 • vyhodnocovanie hlásení, práca s dátami, analýza incidentov.

Témy praktických cvičení

 

 • inštalácia VM,
 • Windows Task Manager, PowerShell, Linux Shell,
 • Wireshark + Nmap,
 • PT-ACL,
 • Wireshark, MySQL útok-pcap, Linux Log,
 • Hash-SHA256, Šifrovanie/Dešifrovanie-OpenSSL,
 • PT-Netflow,
 • Logging,
 • Snort/FW pravidlá, ELK, Sguil.

Spôsoby organizácie

 

 • v laboratóriu s hardvérovým vybavením (in person),
 • prostredníctvom videokonferenčného systému Webex.

Spôsob ukončenia kurzu

 

 • teoretická záverečná skúška.