Discussion – 

0

Discussion – 

0

Prečo sa vzdelávať v oblasti DevNet

DevNet je pomerne novou oblasťou pre odborníkov na počítačove siete. S príchodom softvérovo definovaných sietí a technologickej podpory pre programabilitu zariadení je potrebné zvládnuť nové výzvy a pripraviť svoje zručnosti pre siete 21. storočia. Nejde v podstate o nič prevratné, skôr prepojenie viacerých oblastí a tým sú získané nové výhody – ako škálovateľnosť, manažovateľnosť a lepší monitoring.

Prihláste sa k nám na školenie a získate informácie a zručnosti.

Možno sa Vám bude páčiť aj