Discussion – 

0

Discussion – 

0

Ako začať svoju kariéru v počítačových sieťach

Ak zvažujete začať svoju kariéru v IT, tak je veľmi dôležité akú cestu si zvolíte. Ideálne je vedieť čomu sa chcete venovať – či správe operačných systémov, správe počítačových sietí, alebo budete viac orientovaný na programovanie a vývoj rôznych aplikačných riešení.

Naše vzdelávacie stredisko sa špecializuje na vzdelávanie v oblasti počítačových sietí – v mnohých jeho odtieňoch. Ak nemáte žiadne reálne skúsenosti so sieťami, tak je pre vás určite vhodný CCNA track od spoločnosti Cisco. Ten pozostáva z troch modulov/kurzov:

Po ukončení každého CCNAx kurzu dostanete certifikát osvedčujúci jeho absolvovanie. Nie je to však samotná certifikácia Cisco Certified Networking Associate, skr. CCNA. Tú viete absolvovať v ľubovoľnom z akreditovaných testovacích centier. My Vám v Košiciach odporúčame https://elct.sk/certifikacie/. Takúto CCNA skúšku viete absolvovať kedykoľvek, avšak sú k tomu potrebné vedomosti. A tie získate práve školením u nás.

Priemyselná skúška je totiž to, čo by malo byť vo vzdelávaní Vašim cieľom – je to vlastne ten najlepší „papier“, ktorý zamestnávateľovi kdekoľvek na svete povie, aké vedomosti máte a k akým IT úlohám sa mu hodíte. Konkrétne ak absolvujete skúšku 200-301 CCNA, tak to pre zamestnávateľa znamená, že získa človeka, ktorý:

 • rozumie terminológií používanej v počítačových sieťach,
 • pochopil úlohy jednotlivých vrstiev v modeloch TCP/IP a ISO/OSI, čo mu umožnuje ľahšie identifikovať problémy na jednotlivých vrstvách a rozumieť úlohe jednotlivých zariadení, ktoré na daných vrstvách pracujú a poskytujú požadované služby,
 • vie navrhnúť funkčnú sieť pre malý a stredný podnik, vie riešiť základné problémy sieťovej konektivity,
 • rozumie IP adresným schémam a spôsobom ich adresácie,
 • vie pristupovať a spravovať sieťové zariadenia prostredníctvom administračných rozhraní a CLI,
 • má základy riešení pre smerovanie, prepínanie a zabezpečenie sietí.

Toto všetko sa dá zvládnuť tým, že pod dohľadom lektora naštudujete a reálne odcvičíte v CCNA 1-3 kurzoch. A to nie je zďaleka v počítačových sieťach všetko. Viete pokračovať na vyššiu úroveň – Cisco Certified Networking Professional, skr. CCNP. Na tejto ceste je potrebné absolvovať dva kurzy:

Následne svoje vedomosti opäť viete nechať otestovať v akreditovanom certifikačnom stredisku a získať tak certifikáciu 350-401 ENCOR a 300-410 ENARSI. Samozrejme tieto kurzy sú už náročnejšie a preto je dobré ak vás na tejto ceste sprevádza v prvom rade kvalitný lektor. Vaše vedomosti na voči CCNA úrovni prehĺbia, napr:

 • v hĺbke porozumenia smerovania a prepínania dát v sieťach,
 • skvalitnení zručností pri správe sieťových zariadení (prepínačov a smerovačov),
 • oveľa lepšiemu prepojeniu vašich poznatkov s tým ako sa mnohé technológie reálne nasadzujú,
 • zlepšení zručnosti v sieťovom dizajne,
 • riešení problémov, ktoré pri prevádzke sietí nastávajú.

Ak máte záujem rásť ďalej a neváhajte a preskúmajte špecializované kurzy, ktoré UniTC ponúka.

Možno sa Vám bude páčiť aj